Các bài cũ trong chuyên mục ‘Quy chế hoạt động’

Quy chế

Điều 1 : Quy chế này quy định thống nhất công tác khen thưởng trong Hội đồng Thành tộc Việt Nam. Điều 2 : Mục đích và ý nghĩa của Quỹ Định kỳ tổ chức vinh danh các nhân tài họ Thành Việt Nam đã có những cống hiến xuất xắc trong công cuộc xây […]