Sự chuyển cư, đổi họ của người họ Thành

            Chuyển cư:

Những người họ Thành chuyển cư lâu đời nhất là họ Thành ở Nghệ An, sau đó đến họ Thành tại Tây Ninh. Cũng như nhiều dòng họ khác, do hoàn cảnh lịch sử, do công việc, sinh kế hiện nay họ Thành phát tán khắp nơi:

–                             Miền Bắc: Hà Nội, Hà Đông,NamĐịnh, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa.

–                             Miền Trung: QuảngNamĐà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang

–                             MiềnNam: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bến Tre…

–                             Nước ngoài: Anh, Pháp, Mỹ, Ca- na- đa…

Đổi họ:

Người họ Thành do nhiều hoàn cảnh khác nhau cũng đã có việc đổi họ, từ họ Thành sang họ khác như:

–                             Họ Thành đổi sang họ Đào (Đào Xuân Trường)

–                             Họ Thành chuyển sang họ Lý (Ông Thành Xuân Sếu là lý trưởng thời Pháp thuộc. Khi ông qua đời, người con cả của ông là Thành Xuân Việt đổi thành Lý Hoài Việt – tức Lý nhớ Việt chứ không dính líu gì đến họ Lý ở Bắc Ninh cả)

–                             Họ Thành chuyển sang họ mẹ- họ Trần (Thành Xuân Chử)

–                             Họ Thành chuyển sanh họ Nguyễn

Cũng có trường hợp ngược lại, lấy họ mẹ là người họ Thành như Thành Quang Niên ở Tây Ninh, Thành Quang Đức, Thành Quang Sơn ở Hà Nội.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.