Dòng Họ

Đầm ấm trong hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, điều đọng lại lớn nhất trong mỗi gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học tiêu biểu của đất Hà thành nghìn năm văn hiến có lẽ vẫn là sự toả sáng của tri thức, là sự trưởng thành của những con người luôn mải mê với việc học tập…Tri thức soi sáng nhân loại và nhân lên những giá trị cuộc sống tươi đẹp của mùa Xuân đất nước, mùa Xuân Hà thành.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.