Thông tin của Ban biên tập Gia phả

Hôm nay 21 tháng Chạp Ất Mùi, sắp sang năm Bính Thân, tôi xin gửi lời kính chúc năm mới hạnh phúc và sức khoẻ tới tất cả mọi người họ Thành. Theo ghi chép của ông Thành Ngọc Giao lấy tư liệu từ cụ Thành Như Tùng để lại thì ngày 21 tháng Chạp là ngày giỗ Cô Tổ Thành Thị Dụ, nay quy định là ngày lễ tạ hằng năm tại Miếu Cô Tổ. Mọi người đến 385 Bạch Mai lễ Tổ có thể đọc được bản Phác thảo Gia phả họ Thành mà chúng tôi mới hoàn thành tháng 12/2015 đã được lưu trữ tại đây. Bản Phác thảo Gia phả này gồm 4 phần: Phần Một – Nguồn gốc và sự phát triển của họ Thành; Phần Hai ghi chép 11 bản gia phả các Chi, Nhánh họ Thành; Phần Ba – Kết luận; Phần Bốn – Phụ khảo. Mọi người có thể ghi lại các ý kiến bổ khuyết cho những phần còn thiếu sót để giúp chúng tôi hoàn tất việc xây dựng bản Gia phả họ Thành được hoàn chỉnh trong năm 2016. Xin chân thành cẳm ơn.

 

Thành Xuân Nghiêm, thay mặt Ban biên tập Gia phả họ Thành.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.