Posts Tagged ‘báo’

Những lương y xem nhẹ chiếc phong bì

Trong khi “lót tay” đã trở thành một thủ tục ở nhiều bệnh viện thì vẫn còn những cơ sở y tế mà người thày thuốc ở đó làm việc thực sự bằng cái tâm, dù đời sống của họ còn chật vật. > Cựu bộ trưởng y tế: ‘Còn quá tải bệnh viện thì còn […]