Posts Tagged ‘Gia phả’

Họ Thành ở Việt Nam

Họ Thành xuất hiện và tồn tại ở ViệtNamkhoảng gần 4 thế kỷ. Về nguồn gốc có hai giả thuyết: – Từ họ Vũ chuyển sang (Theo ông Thành thế Vỹ và ông Phùng Uông) – Từ Trung Quốc (Theo một cuốn Kỵ phả viết tay. Cuối cuốn Kỵ phả này có vẽ sơ đồ […]

Sự chuyển cư, đổi họ của người họ Thành

            Chuyển cư: Những người họ Thành chuyển cư lâu đời nhất là họ Thành ở Nghệ An, sau đó đến họ Thành tại Tây Ninh. Cũng như nhiều dòng họ khác, do hoàn cảnh lịch sử, do công việc, sinh kế hiện nay họ Thành phát tán khắp nơi: –                             […]