Posts Tagged ‘người tài’

Họ Thành ở Việt Nam

Họ Thành xuất hiện và tồn tại ở ViệtNamkhoảng gần 4 thế kỷ. Về nguồn gốc có hai giả thuyết: – Từ họ Vũ chuyển sang (Theo ông Thành thế Vỹ và ông Phùng Uông) – Từ Trung Quốc (Theo một cuốn Kỵ phả viết tay. Cuối cuốn Kỵ phả này có vẽ sơ đồ […]