Thông báo

Ban liên lạc họ Thành Việt Nam được thành lập năm 2000.  Trải qua 11 năm chắp nối dòng họ, Để thông tin, liên lạc thông suốt và giúp cho việc chắp nối dòng họ, Website http://domnghothanh.com chính thức được ra mắt vào mgày 20 tháng 10 năm 2011 là diễn đàn để trao đổi mọi vấn đề về việc họ,

Với mong muốn kết nối cả những nơi chưa lập được ban liên lạc họ Thành của tỉnh, thành, huyện hoặc chưa chắp nối được các chi họ lẻ, website http://domnghothanh.com sẽ là cầu nối đưa thông tin của dòng họ đến được với bà con nhất là ở vùng sâu, vùng xa và bà con họ Thành ở nước ngoài.

Thường trực Ban liên lạc họ Thành Việt Nam kính báo.